Majlis Ta'lim

Majelis Ta’lim Muslimat Masjid Akbar Kemayoran salah satu pendidikan yang bersifat non formal yang terbentuk senantiasa untuk menanamkan akhlak yang luhur dan mulia, meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan ketrampilan anggotanya (jamaahnya).

Fungsi dan peranan Majlis Ta’lim Muslimat Masjid Akbar Kemayoran tidak lepas dari kedudukannya sebagai media pembinaan kesadaraan beragama, sehingga berfungsi sbb :

  1. Membina dan mengembangkan ajaran Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT
  2. Sebagai media taman rekreasi rohaniah / silaturahmi karena penyelangaraannya bersifat santai.
  3. Sebagai media dakwah dan ukhuwah Islamiyah.

Jadwal dan Kegiatan Majlis Ta’lim Muslimat Masjid Akbar Kemayoran:

 

  • Pengajian Tadarus Al Quran

Hari                : Kamis

Jam                : 09.30 – 11.30 WIB

Tempat          : Ruang Mini Masjid Akbar Kemayoran

Bersifat          : Terbuka untuk umum

 

  • Pengajian Bulanan (Gabungan Majlis Ta’lim Muslimat se Kelurahan Kebon Kosong)

Hari                : Selasa Minggu Pertama ( Setiap Bulan )

Jam                : 13.00 – 16.00 WIB

Tempat          : Ruang Serba Guna MAK

Bersifat          : Terbuka untuk umum

 

  • Kesenian Qasidah

Hari                : Senin Malam

Jam                : 19.30 ( ba’da Isya ) – 21.00 WIB

Tempat          : Ruang Majlis Ta’lim Akbar