parallax backgroundTaman Pendidikan Al-Qur'an Akbar

TPA Akbar merupakan lembaga Pendidikan Islam nonformal yang dibentuk oleh Masjid akbar Kemayoran yang bertujuan untuk membentukan anak-anak khususnya di wilayah Masjid Akbar Kemayoran menjadi generasi Qurani dan Islamiyah sebagai target pokoknya.

Visi-misi :

  • Mampu dan gemar membaca Al Quran dengan benar sesuai ilmu Tajwid
  • Mampu mengerjakan sholat wajib dengan baik serta mampu berdoa dan beramal shaleh

Penyusunan kurikulum TPA mengacu pada asas-asas sebagai berikut :

  1. Asas Agamis bersumber dari Al Quran dan hadist
  2. Asas Psikologis usia 4-12 tahun cukup kondusif untuk menerima bimbingan membaca dan menghafal Al Quran serta pemahaman nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Info dan Pendaftaran Taman Pendidikan Al-Qur'an Akbar